dnes je 18.7.2024

Input:

Osoby bez zdanitelných příjmů a Evropská unie

14.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.6.9 Osoby bez zdanitelných příjmů a Evropská unie

Ing. Antonín Daněk

Pracovníci, tj. zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, bydlící ve státě EU, kteří vykonávají výdělečnou činnost pouze v České republice, jsou zdravotně pojištěni v ČR, ačkoliv zde nemají bydliště. Po dobu registrace (tj. výdělečné činnosti pracovníka – živitele v ČR) nemusí jejich nezaopatření rodinní příslušníci přispívat do systému zdravotního pojištění ve státě bydliště.

Nezaopatření rodinní příslušníci

Mají-li nezaopatření rodinní příslušníci pracovníka v českém systému veřejného zdravotního pojištění nárok na zařazení do kategorie osob, za které platí pojistné stát (§ 7 odst. 1 ZVZP), musí pracovník české zdravotní pojišťovně předložit příslušné doklady, na jejichž základě vznikne této osobě nárok na českou "státní“ kategorii.

Samoplátce

Pokud nebudou příslušné skutečnosti řádně zdokladovány, bude tento rodinný příslušník považován za osobu bez zdanitelných příjmů s povinností placení pojistného české zdravotní pojišťovně jako samoplátce. Pojistné může tato osoba hradit buď sama, nebo prostřednictvím pracovníka. Tímto způsobem

Nahrávám...
Nahrávám...