dnes je 18.7.2024

Input:

Platový výměr

22.5.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

5.2.1.6 Platový výměr

JUDr. Eva Rothová

Podle § 122 odst. 1 ZP plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel. Určení platu zahrnuje určení jednak jeho struktury (rozhodnutí o poskytování nenárokových složkách platu), jednak výše platu, resp. těch složek, pro které jsou stanovena rozpětí nebo jejichž výše je omezena pouze horní hranicí, a odměn, jejichž výše není limitována vůbec.

Pro rozhodnutí zaměstnavatele o výši pravidelných složek platu, které se poskytují v pevných měsíčních částkách, stanoví zákoník práce závaznou formu, a to písemný platový výměr. Platový výměr je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce. Podle § 112 odst. 1 ZP se plat (všechny jeho složky) ve výši uvedené v platovém výměru stává zaručenou mzdou zaměstnance.

Náležitosti platového výměru

Povinnými náležitostmi platového výměru jsou podle § 136 odst. 2 ZP údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a o termínu a místu výplaty platu. Termín a místo výplaty platu je zaměstnavatel povinen v platovém výměru uvést pouze v případě, že tyto údaje neobsahuje pracovní nebo kolektivní smlouva, nebo je nestanoví vnitřní předpis.

Z nárokových složek platu se do platového výměru uvádí vedle platového tarifu také výše příplatku za vedení, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštního příplatku a specializačního příplatku pedagogického pracovníka, z nenárokových složek pouze výše osobního příplatku. Údaj o platovém tarifu určeném podle § 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. nemá, na rozdíl od údaje o platovém tarifu určeném zvláštním způsobem (§ 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) a údajů o ostatních složkách platu uváděných v platovém výměru, konstitutivní charakter, ale pouze charakter deklaratorní. Právo zaměstnance na konkrétní platový tarif v

Nahrávám...
Nahrávám...