dnes je 18.7.2024

Input:

Plnění oznamovací povinnosti u cizinců

6.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.6.3 Plnění oznamovací povinnosti u cizinců

Ing. Antonín Daněk

Přihlášení pojištěnce

V souvislosti se členstvím ČR v Evropské unii platí ve vazbě na zaměstnávání osob při použití kódů "A“, "E“ a "C“ následující:

  • kód "A“ – v podmínkách VZP ČR (u ostatních zdravotních pojišťoven se postupuje obdobně) se prostřednictvím tohoto kódu přihlašuje zaměstnavatel k platbě pojistného za svého zaměstnance – občana ze státu EU. Tento kód se však použije při druhém a dalším nástupu do zaměstnání u zaměstnance ze zemí EU. Pro první přihlášení takového zaměstnance se použije kód "E“;

  • kód "E“ – použije zaměstnavatel namísto kódu "P“ pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu – občana EU. Do kolonky číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Má-li zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky, upozorní jej zaměstnavatel, že je musí přihlásit ke zdravotnímu pojištění;

  • kód "C“ – použije zaměstnavatel namísto kódu "P“ pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu z jiných zemí než z EU. Do kolonky pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Zaměstnavatel současně doloží pracovní povolení.

Odhlášení pojištěnce

Při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnanec ze země EU odhlašován kódem "O“ stejně jako ostatní zaměstnanci. Netrvá-li účast tohoto zaměstnance na veřejném zdravotním pojištění z jiného důvodu, je povinen odevzdat prostřednictvím zaměstnavatele EHIC (European Health Insurace Card – Evropský průkaz zdravotního pojištění). Současně s

Nahrávám...
Nahrávám...