dnes je 27.5.2024

Input:

Povinnosti zaměstnance v souvislosti s pracovnělékařskými službami

7.11.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

11.4.2 Povinnosti zaměstnance v souvislosti s pracovnělékařskými službami

JUDr. Anna Janáková

Povinnost podrobit se PLS

Zaměstnanec je dle § 56 ZSZS povinen podrobit se:

  1. pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu, popřípadě u pověřeného poskytovatele pracovnělékařských služeb podle ust. § 57a ZSZS, nebo
  2. pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti u registrujícího poskytovatele zaměstnance podle § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS nebo v případě, že zaměstnavatel je zároveň poskytovatelem zdravotních služeb, u lékaře příslušného podle § 58a odst. 1 písm. a) ZSZS,
  3. dalším zdravotním službám indikovaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb uvedeným v předchozích bodech pro hodnocení zdravotního stavu; poskytovatele dalších zdravotních služeb určí zaměstnanci poskytovatel pracovnělékařských služeb. Další zdravotní služby jsou součástí pracovnělékařských služeb,
  4. pracovnělékařským službám nařízeným podle jiného právního předpisu.

Zaměstnanec je povinen sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb:

  • jméno a adresu registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a dalších poskytovatelů, kteří ho přijali do péče,

  • na jeho žádost nebo z vlastního podnětu všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci.

Právní fikce ohledně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu

ZSZS přinesl novinku v podobě právních domněnek, které zakládají určitý právní stav v situaci, kdy zaměstnanec (uchazeč o zaměstnání) neplní povinnost např. podrobit se lékařské prohlídce, odmítne určité vyšetření, které je součástí prohlídky, nebo platnost původní prohlídky skončí dřív, než byla provedena plánovaná periodická prohlídka. Konstrukce právních domněnek v ZSZS je postavena jako právní domněnky nevyvratitelné, které jsou tedy právní fikcí, která přináší pro zaměstnavatele určitou právní jistotu ohledně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu zaměstnance (uchazeče o zaměstnání).

Jedná se o následující právní domněnky, které jsou v ZSZS zařazeny do částí posudková činnost, pracovnělékařské služby a posuzování a uznávání nemocí z povolání.

§ 43 odst. 8 ZSZS

Jestliže nebyl lékařský posudek vydán, protože se

Nahrávám...
Nahrávám...