dnes je 24.5.2024

Input:

Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců

28.11.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

10.3.2 Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců

Mgr. Petra Boušková

Hlášení volných pracovních míst

Zaměstnavatelé mohou hlásit volná pracovní místa a jejich charakteristiku příslušné krajské pobočce Úřadu práce, avšak v případě zájmu zaměstnávat cizince je hlášení volných pracovních míst povinné. Volným pracovním místem se rozumí takové místo, které zaměstnavatel nově vytvořil nebo které se uvolnilo. Charakteristika volného pracovního místa hlášeného krajské pobočce Úřadu práce musí být totožná s charakteristikou místa, na které zaměstnavatel zamýšlí získávat zaměstnance, případně cizince.

Základní charakteristikou se rozumí druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a dále informace, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou a jeho předpokládanou délku. Zaměstnavatel může podat i informace o možnostech ubytování nebo dojíždění, pokud požaduje tyto informace zveřejnit.

Oprávněnost zaměstnávat cizince

Zaměstnavatel může cizince zaměstnávat pouze tehdy, pokud cizinec má

  • zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu (duální doklad) vydanou Ministerstvem vnitra, nebo platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce podle místa výkonu práce a zaměstnaneckou kartu, která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak,

  • se zaměstnavatelem písemně uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti a za předpokladu, že zaměstnavatel cizince přihlásil k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění.

Pracovní a mzdové podmínky

Dalším předpokladem pro zaměstnávání zaměstnance ze zahraničí je, že zaměstnavatel nabídne cizímu státnímu příslušníkovi tytéž pracovní a mzdové podmínky obvyklé u občana ČR ve stejném pracovním zařazení podle platných právních předpisů, případně v souladu s kolektivními smlouvami nebo pracovními smlouvami.

Oznamovací povinnost

Zaměstnavatel, který přijal do

Nahrávám...
Nahrávám...