dnes je 17.7.2024

Input:

Příplatek za práci v odpoledních směnách

11.4.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

5.1.7.6 Příplatek za práci v odpoledních směnách

JUDr. Vladimír Treybal

Tento příplatek mohou používat zaměstnavatelé, kteří ve směnném provozu obtížně obsazují odpolední směny např. pro nedostatečnou možnost dopravy do práce a hlavně z práce nebo i kvůli prostému nezájmu zaměstnanců o práci v těchto podmínkách. Podle toho, o jaký důvod jde, má zaměstnavatel možnost buď dohodnout, nebo stanovit takovou výši příplatku, aby zájem o výši mzdy převážil nezájem o práci v takových podmínkách, nebo – jde-li o nevýhodnost nebo dokonce nemožnost dopravy – zajistil tuto dopravu sám (pak samozřejmě většinou odpadne potřeba poskytovat tento příplatek).

Při použití tohoto příplatku je třeba přesně vymezit, co se rozumí odpolední směnou, aby nedocházelo ke sporům o to, zda příplatek přísluší či nikoli. Přitom je nutné se řídit jednak obecnou definicí směnnosti [§ 78 odst. 1 písm. c) až e) a odst. 2)], jednak konkrétní situací u zaměstnavatele. Jde zejména o to, aby byla naplněna podmínka jednak vzájemného střídání zaměstnanců v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, jednak – při souběžném výkonu práce zaměstnanců navazujících směn – maximální doba takového překrytí (1 hodina). Specifická situace u zaměstnavatele může nastat např. tehdy, nejde-li o typický směnný provoz, ale o

Nahrávám...
Nahrávám...