dnes je 25.6.2024

Input:

Připravované změny v zákoně o DPH od 1.4.2017

15.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:54

Cílem videosemináře je seznámit účastníky s praktickými dopady změn v zákoně o DPH.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

pro účetní, pracovníky ekonomických či finančních úseků firem, kteří jsou zodpovědní za povinnosti týkající se DPH. 

Cílem on-line semináře je:

seznámit účastníky s praktickými dopady změn v zákoně o DPH.

Obsah on-line semináře:

Na semináři se dozvíte podrobnosti k těmto otázkám:

Podle dosavadního návrhu lze očekávat změny v těchto oblastech DPH:

 • Odvod DPH ze zálohy přijaté před uskutečněním plnění – upřesnění podmínek pro okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň
 • Prokazování vývozu
 • Osvobození od daně u přepravy a dalších služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
 • Dlouhodobý majetek nabytý formou tzv. finančního leasingu
 • DPH při ztrátě, zničení a odcizení obchodního majetku – vyrovnání a úprava odpočtu daně
 • Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na další případy dodání nemovité věci
 • Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
 • Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti na dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky a na dodání zboží po postoupení práva na realizaci výhrady vlastnictví
 • Postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • Povinnost opravy dříve uplatněného nároku na odpočet
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou
 • Nespolehlivé osoby - rozšíření institutu nespolehlivého plátce
 • Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení) – zrušení speciálních ustanovení
 • Zrušení registrace po úmrtí plátce – povinnost podat přiznání
 • Další změny

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.

Nahrávám...
Nahrávám...