dnes je 18.7.2024

Input:

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

22.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.2.3.1 Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením (dále též "příspěvek na pracovní místo") je poskytován na základě ust. § 75 ZZ. Příspěvek je možné poskytovat zaměstnavatelům na chráněném i na volném trhu práce.

Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí pracovní místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce. Na zřízení pracovního místa pro OZP poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Takové pracovní místo musí být osobou se zdravotním postižením obsazeno po dobu 3 let.

Výše příspěvku

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, může příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek průměrné mzdy podle věty první.

Podmínky poskytnutí příspěvku

Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno

Nahrávám...
Nahrávám...