dnes je 18.7.2024

Input:

Reklama v daních

2.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:35:30

Obsahem online semináře je ucelený rozbor podmínek pro uplatnění nákladů na reklamu z pohledu daní z příjmů a na reklamu ve vztahu k DPH.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor podmínek pro uplatnění nákladů na reklamu z pohledu daní z příjmů a na reklamu ve vztahu k DPH.

Obsah on-line semináře:

  • vymezení reklamy (propagace, sponzoringu), základní principy pro reklamu coby daňový náklad
  • rozbor konkrétních nákladů na reklamu z hlediska daňového režimu (reklamní předměty, slevy a bonusy, jednotné pracovní oblečení, prezentace, výstavy, reklamní a marketingové soutěže a další)
  • příjemce reklamy z pohledu zdanění daní z příjmů (výhra v reklamní soutěži z pohledu příjemce)
  • reklama versus DPH (poskytování reklamních služeb, problematika bonusů a skont a další
  • související výklady GFŘ a MF.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...