dnes je 18.6.2024

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 2

6.1.2018, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

203
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 2

 1. Může zaměstnavatel zaměstnanci pracovní cestu nařídit?

  1. Vyslat zaměstnance na pracovní cestu bez toho, že by s tím souhlasil, nelze.

  2. Protože závislá práce se podle § 2 zákoníku práce koná na náklady zaměstnavatele a zaměstnavatel ukládá zaměstnanci úkoly, které má vykonat, může také zaměstnavatel zaměstnanci nařídit uskutečnění pracovní cesty.

  3. Vyslat zaměstnance na pracovní cestu lze pouze v případě, že s tím písemně souhlasil, a to buď v pracovní smlouvě, nebo svým podpisem na cestovním příkazu.

  Zdůvodnění:

  Vyslat zaměstnance na pracovní cestu bez toho, že by s tím souhlasil, nelze. Podle § 42 zákoníku práce lze totiž zaměstnance vyslat na pracovní cestu pouze na základě dohody s ním. Taková dohoda nebo souhlas s vysláním na pracovní cestu může být písemná (např. v pracovní smlouvě), může však být i ústní. K uvedené dohodě však může dojít i konkludentně (tzv. udělení souhlasu mlčky), tj. tím, že zaměstnanec na pracovní cestu nastoupí.

 2. Musí zaměstnavatel při vyslání zaměstnance na pracovní cestu vždy nejpozději před nástupem zaměstnance na tuto cestu stanovit písemně podmínky jejího konání?

  1. Podmínky konání pracovní cesty musí být vždy písemně stanoveny zaměstnavatelem nejpozději před pracovní cestou zaměstnance.

  2. Podmínky konání pracovní cesty musí být vždy před pracovní cestou uvedeny v cestovním příkazu, který vyplní zaměstnanec a zaměstnavatel s nimi případně vysloví souhlas.

Nahrávám...
Nahrávám...