dnes je 14.4.2021

Input:

Řešení otázek a procvičení z 5. lekce

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

503
Řešení otázek a procvičení z 5. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 5. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. Společnost, zabývající se nákupem a prodejem nemovitých věcí, koupí prázdné skladové prostory. Určete, jakou podmínku musí také dodržet, pokud chce skladový objekt evidovat jako zásobu:

  1. nesmí provést opravu fasády na objektu,
  2. nesmí provést zateplení objektu,
  3. nesmí v objektu uskladnit své zásoby, taktéž určené pro prodej.

Opravu fasády provést může, protože se jedná o opravu. Pokud ale chce vykázat skladové prostory jako zásobu, nesmí provést zateplení objektu, neboť to je technickým zhodnocením, a ani nesmí v objektu uskladnit své zásoby, neboť by se jednalo o použití objektu. Tedy b) a c) je zakázáno, a to podle § 9 odst. 5 PVZÚ.

2. Vyberte z následujících výroků ty pravdivé a svoji odpověď zdůvodněte:

  1. použitím metody FIFO při vyskladnění zásob můžeme dojít k jinému výsledku než při použití metody váženého aritmetického průměru,
  2. rozdělením ceny pořízení na pevnou cenu
Nahrávám...
Nahrávám...