dnes je 1.3.2024

Input:

Rodičovská dovolená

10.10.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.8.2.3 Rodičovská dovolená

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Rodičovská dovolená, která představuje další z důležitých osobních překážek v práci, umožňuje, aby o dítě mohla pečovat nejen matka, ale i otec, případně oba současně bez ohledu na to, zda pracují u stejného nebo jiného zaměstnavatele. Na základě žádosti se rodičovská dovolená poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte v rozsahu, o jaký požádají, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 196 ZP). Rodičovskou dovolenou je možno čerpat i přerušovaně (např. rodiče se při péči o dítě střídají) či opakovaně.

Příklad

Příklad:

Zaměstnankyně požádala o rodičovskou dovolenou do 2 let věku dítěte.

  1. Poté požádala ještě o další rok rodičovské dovolené do 3 let jeho věku.
  2. Poté nastoupila do práce a po 6 měsících požádala opět o rodičovskou dovolenou.

V obou případech je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět a rodičovskou dovolenou poskytnout. Ovšem pouze do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Žádost o rodičovskou dovolenou

Na základě novely zákoníku práce musí od 1. 10. 2023 zaměstnanec či zaměstnankyně požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou písemně alespoň 30 dnů před jejím nástupem, nebrání-li tomu vážné důvody na straně zaměstnance. Žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené, tj. časové vymezení jejího začátku a konce, a lze ji podávat i opakovaně.

Příklad

Příklad:

Zaměstnankyně požádala o rodičovskou dovolenou do 2 let věku dítěte. Poté, co dítě dosáhlo věku 1 roku, oznámila zaměstnavateli, že už si přeje nastoupit do práce.

Na řešení situace spočívající v předčasném návratu zaměstnankyně do práce existují dva právní názory. První je založen na argumentu, že smlouvy mají být zachovávány a že tedy s předčasným návratem z rodičovské dovolené by musel zaměstnavatel také souhlasit (samozřejmě kromě případu, kdy zaměstnankyně už o dítě nepečuje, např. proto, že zemřelo). K tomu viz rozhodnutí KS v Hradci Králové 13 Co 413/95.

Druhý názor uvádí, že čerpání rodičovské dovolené je právem a nikoliv povinností zaměstnankyně, a zaměstnavatel by měl proto umožnit i dřívější návrat do práce a nemůže ji odmítnout např. s poukazem na to, že zastupujícímu zaměstnanci "přislíbil" delší dobu trvání jeho pracovního poměru na dobu určitou. Zákon mu však takovou povinnost výslovně neukládá.

Převzetí dítěte do péče

Kromě matky a otce dítěte má právo na rodičovskou dovolenou též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo převzali dítě, jehož matka zemřela. V těchto případech se rodičovská dovolená poskytuje ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dosáhne věku 3 let. Pokud bylo převzato dítě starší 3 let, nejdéle však do 7 let věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte, kterému ještě nejsou 3 roky, ale doba 22 týdnů by uplynula až poté, co již věku 3 let dosáhlo, náleží i v tomto případě zaměstnankyni/zaměstnanci rodičovská dovolená v celé délce 22 týdnů (srov. § 197 ZP).

Smrt dítěte

Zemře-li dítě v průběhu čerpání rodičovské dovolené, náleží tato dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne smrti dítěte, ovšem pouze do dne, kdy by dosáhlo věku 1 roku.

Příklad

Příklad:

Zaměstnankyni v době rodičovské dovolené zemřelo náhle dne 20. 10. dítě ve věku dva a půl roku.

Rodičovská dovolená k tomuto dni končí, protože již není dán důvod jejího dalšího čerpání. V tomto případě náleží zaměstnankyni už pouze omluvené pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu v rozsahu 2 dnů (např. 21. a 22. 10.) a na další den k účasti na pohřbu dítěte (dle bod 7

Nahrávám...
Nahrávám...