dnes je 18.7.2024

Input:

Splatnost a výplata mzdy

30.1.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

5.3.5 Splatnost a výplata mzdy

Ing. Růžena Klímová

Otázky související s výplatou mzdy a její splatností jsou řešeny v ustanoveních § 141 až 143 ZP. Podle nich:

  • mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce,

  • mzda přísluší i za zlomky odpracovaných hodin a není přitom určeno, o které zlomky jde, takže je nutno poskytnout mzdu za jakýkoli zlomek,

  • pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, stanoven nebo určen, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po výkonu práce,

  • mzda se vyplácí v zákonných penězích, zaokrouhluje se na celé koruny směrem nahoru a vyplácí se v pracovní době a na pracovišti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

  • nemůže-li se zaměstnanec dostavit z vážných důvodů k výplatě, zašle mu ji zaměstnavatel v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí,

  • zaměstnanec může k přijetí své mzdy zmocnit někoho jiného (včetně manžela), a to písemně na základě plné moci.

Výplata na účet zaměstnance

Na základě dohody se zaměstnancem poukazuje zaměstnavatel mzdu zaměstnanci na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to na svůj náklad. Požaduje-li zaměstnanec zasílání na více účtů, je zaměstnavatel oprávněn žádat na něm úhradu nákladů s tím spojených nebo žádosti vyhovět nemusí. Se zaměstnancem se může také dohodnout o převodu jen části mzdy na účet, který zaměstnanec v dohodě o převodu mzdy (části mzdy) uvedl. V případě uzavřené dohody o převodu mzdy na účet stačí, aby v den výplaty byly mzdy odepisovány z účtu

Nahrávám...
Nahrávám...