dnes je 26.5.2024

Input:

Stravování závodní - způsob zajištění

24.4.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Stravování závodní - způsob zajištění

Ing. Jan Ambrož

V základním textu Stravování závodní jsou uvedeny principy, kterými se řídíme, tj. odvolávka na zákoník práce a zejména zákon o daních z příjmů při posuzování výdajů (nákladů). Zde rozebíráme další návaznosti včetně účetních operací.

Rozlišujeme, zda jde o stravování:

  • ve vlastním zařízení,

  • nebo prostřednictvím jiných subjektů.

Vlastní zařízení

V případě, že daňový subjekt zabezpečuje závodní stravování ("ZS“) ve vlastním zařízení, jsou daňově uznány náklady na provoz kromě hodnoty potravin.

Společnost ABA má ve svém výrobním areálu kompletně zařízenou závodní kuchyň s jídelnou. V účetnictví zabezpečí prostřednictvím střediskového hospodářství evidenci výdajů (nákladů) týkajících se právě tohoto střediska. Všechny náklady (přímé náklady, ale i režijní a správní) lze daňově uznat.

"Zařízení ZS“

Určitým problémem je posouzení, zda i výdaje související s provozem závodní kantýny je možné zahrnout do všeobjímajícího pojmu "závodní stravování“ či "závodní jídelna“.

Z dříve platných předpisů lze dovodit, že za zařízení závodního stravování je možné považovat: "závodní“ kuchyň, výdejnu, kantýnu a dále jídelní kout.

Hodnota potravin

Do položky výdajů souvisejících se závodním stravováním nelze podle zákona o daních z příjmů přímo uznat hodnotu potravin. Náklady vzniklé touto spotřebou jsou daňově uznatelné pouze do výše příjmů plynoucích z provozu provozovaného stravovacího zařízení. Rozhodným limitem je přitom celý příjem plynoucí jak od zaměstnanců, tak od jiných strávníků, nikoli příjem snížený o výše zmíněné výdaje uznatelné podle § 24 ZDP.

Obecný test ZDP

Zákon o daních z příjmů obecně testuje v ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) ZDP různá zařízení sociálního charakteru s tím, že není uznána daňová ztráta (výsledek toho kterého konkrétního střediska). Toto omezení se ale netýká zařízení závodního stravování.

Společnost ABA vede přesnou evidenci nakoupených surovin. Za měsíc duben 2012 je spotřeba surovin na tisíc obědů 24 000 Kč. Na základě kolektivní smlouvy činí cena jednoho jídla celkem 52 Kč, z toho příspěvek ze sociálního fondu je 32 Kč. Tržba od zaměstnanců za měsíc duben představuje částku 20 000 Kč.

Jako daňový náklad je uznána jen část surovin, a to ve výši 20 000 Kč, zbývající 4 000 Kč jsou náklady nedaňové.

Jiný subjekt ve vlastním zařízení

V praxi se logicky prosazuje modernější způsob zajištění závodního stravování, když si společnost "pořídí“ službu závodního stravování - to znamená, že je závodní stravování zabezpečeno ve vlastním zařízení prostřednictvím jiného subjektu.

Podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP je i takový typ zabezpečení závodního stravování daňově posuzován jako závodní stravování ve vlastním zařízení.

Výše uvedená společnost ABA se rozhodla z ekonomických důvodů zajistit stravování ve vlastním zařízení prostřednictvím jiného subjektu - společnosti Služby závodního stravování.

Také v tomto případě jsou automaticky uznány výdaje spojené s provozem vyjma hodnoty potravin (viz výše). Setkáme se například s následujícím způsobem účtování (pro zjednodušení kalkulováno bez DPH a na tisíc odebraných jídel):

     
Text MD D
1.1 Přijatá faktura za služby
závodního stravování
52 000321
1.2 Daňový náklad 48 000 527
1.3 Nedaňový náklad 4 000 528
2. Pohledávka za zaměstnanci 20 000 335 648
3. Inkaso pohledávky za zaměstnanci 20 000 211 (333) 335
4. Úhrada faktury 52 000 321 221

Byla použita varianta klasického zúčtování dodavatelské faktury a následný "prodej“ stravy zaměstnancům.

Někdy je účtována "přefakturace“, tj. část příslušející zaměstnancům, zaúčtována nikoliv brutto (náklady a výnosy), ale v operaci 1. by byl snížen náklad a zaúčtována pohledávka na účet 335.

Prostřednictvím jiných subjektů

Velmi často se v praxi setkáme s případy, kdy společnost zabezpečuje závodní stravování prostřednictvím jiného subjektu, a to tak, že nakoupí kompletní službu anebo zajistí pro své zaměstnance stravenky. Rozbor účinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...