dnes je 18.6.2024

Input:

Transformace výsledku hospodaření na základ daně

14.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Transformace výsledku hospodaření na základ daně

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 • ČÚS pro podnikatele č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech

 • ČÚS pro podnikatele č. 003 – Odložená daň

 • ČÚS pro podnikatele č. 004 – Rezervy

 • ČÚS pro podnikatele č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • ČÚS pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy

Popis operace:

I. Daňová analýza

Výsledek hospodaření v účetnictví zahrnuje veškeré položky nákladů a výnosů, které se týkají hospodaření firmy ve sledovaném období, bez ohledu na to, zda daňové předpisy jejich zahrnutí do základu daně umožňují, resp. nařizují či nikoliv. Rozdíl mezi veškerými výnosy, kterých firma ve sledovaném účetním období dosáhla a veškerými náklady, které v tomto období vynaložila, představuje hrubý účetní zisk neboli výsledek hospodaření před zdaněním. Abychom získali daňový základ, je třeba výsledek hospodaření před zdaněním upravit. Tato úprava probíhá mimo účetní systém a je součástí daňového přiznání. Podle struktury daňového přiznání a v souladu se zákonem o daních z příjmů je třeba připravit údaje pro úpravu účetního výsledku hospodaření.

V této souvislosti je třeba upozornit: vždy je třeba mít k dispozici zákon o daních z příjmů, který platí k rozvahovému dni, resp. k poslednímu dni zdaňovacího období, neboť zákon se v našich současných podmínkách mění i několikrát za rok, a dále "Přiznání k dani z příjmů právnických osob", na příslušný kalendářní rok včetně pokynů k vyplnění tohoto přiznání (v souladu se změnami zákonů se mění i podoba daňového přiznání). Aktuální verzi daňového přiznání i pokynů k němu lze získat na www.mfcr.cz.

Stručné schématické znázornění úpravy účetního výsledku hospodaření na daňový základ

Východiskem pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob v účetnictví je

Výsledek hospodaření (VH) před zdaněním:

 1. Zvýšení VH před zdaněním
  • o částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 ZDP),

  • o náklady daňově

Nahrávám...
Nahrávám...