dnes je 28.5.2024

Input:

Veřejně prospěšný poplatník z pohledu daní z příjmů

20.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:11

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky zdanění veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů vč. zdůraznění změn daných červencovou novelou zákona o daních z příjmů.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

je ucelený rozbor problematiky zdanění veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů vč. zdůraznění změn daných červencovou novelou zákona o daních z příjmů.

Obsah on-line semináře

  • vymezení veřejně prospěšného poplatníka pro účely daně z příjmů v roce 2017,
  • co zahrnout či nezahrnout do předmětu daně u veřejně prospěšného poplatníka, osvobozené příjmy veřejně prospěšného poplatníka,
  • možnosti snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona,
  • problematika přijatých bezúplatných plnění veřejně prospěšným poplatníkem,
  • otázka podávání daňových přiznání a další,
  • související výklad GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...