dnes je 26.1.2022

Input:

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

30.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.3 Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek

Zaměstnavatelé jsou povinni dle § 38 ZOPSZ vést za jednotlivý kalendářní rok pro každého zaměstnance, který je účasten důchodového pojištění, evidenční list. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.

Vyplňování ELDP

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění je agenda většinou nárazová, protože se provádí převážně po účetní závěrce, resp. závěrce mzdových listů, a to nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku a jen výjimečně v jiných časových obdobích (v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku – viz § 38 odst. 4 ZOPSZ).

Jako významné pomůcky k vyplňování evidenčních listů lze doporučit oficiální tiskopisy vyvěšené na webové stránce České správy sociálního zabezpečení ( www.cssz.cz/cz/tiskopisy,  na levé liště Důchodové pojištění):

  • Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP,

  • Metodická pomůcka k vyplňování ELDP.

Předkládání evidenčního listu

Evidenční listy se předkládají na předepsaném tiskopisu České správě sociálního zabezpečení (až na výjimky uvedené v § 39 odst. 1 větě druhé ZOPSZ) v elektronické podobě formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny.

Příslušný orgán sociálního zabezpečení však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení, lze učinit též písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu.

Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list:

  • do 30 dnů

    1. ode dne zápisu údajů do
Nahrávám...
Nahrávám...