dnes je 31.3.2023

Input:

Zásoby - metodika účtování

4.9.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby - metodika účtování

Ing. Jan Ambrož

V tomto textu uvádíme konkrétní účetní postupy, navazujeme na komplex teoretických témat:

  • Zásoby,

  • Zásoby - metoda FIFO,

  • Zásoby - metoda průměrných cen,

  • Zásoby - oceňování,

  • Zásoby - vytvořené vlastní činností.

Český účetní standard

Základní náměty jsou uvedeny v ČÚS č. 015, v části čtvrté se rozebírají postupy účtování:

  • Způsob A - v průběhu účetního období účtujeme nové zásoby na vrub příslušných účtů a průběžně je vyskladňujeme ve prospěch účtů skupiny 1;

  • Způsob B - účtujeme o zásobách pouze při účetní uzávěrce. Postup je velmi jednoduchý, protože 1) vyskladníme počáteční zůstatky daných účtů a 2) naskladníme zásoby podle výsledku inventarizace.

Rada
Oba způsoby jsou možné, záleží na účetní jednotce a není podstatné, jestli jsou zásoby nakupovány nebo vytvářeny vlastní činností.

Ve výkladu používáme standardní účty podle Vyhlášky, viz například vzorový účtový rozvrh.

Způsob A

Nakupujeme-li zásoby od jiných subjektů, podle jejich povahy účtujeme na účty pro Materiál, Zboží souvztažně ve prospěch třídy 3, při nákupu v hotovosti třídy 2. Spotřeba se účtuje na vrub skupiny 50.

Příklad
Společnost Export si pořizuje zásoby od dodavatelů. Účtuje se na konkrétní analytické účty:

Text  MD D 
1. Faktura za nákup zboží 40 000 131 321 
2. Převod na velkoobchodní sklad 40 000 132.10 131 
3. Nevyfakturovaná dodávka zboží 30 000 131 389 
4. Převod na velkoobchodní sklad 30 000 132.10 131 
5. Převod na maloobchodní podnikovou
prodejnu
 

30 000
 

132.20
 

132.10
 
6. Aktivace vnitropodnikových nákladů 2 000 132.10 622 
7. Zboží na cestě 10 000 139 321 
8. Prodej z velkoobchodního skladu -
vyskladnění
 

50 000
 

504.1
 

132.1
 
9. Maloobchodní prodej - vyskladnění 12 000 504.2 132.2 

Rada
V příkladu se objevilo několik operací, které si zaslouží další výklad:

Operace Poznámka 
1. Použili jsme tzv. kalkulační účet, který musí mít na konci účetního
období nulový zůstatek.
 
3. Zboží bylo vzato na sklad na základě příjemky. Konečná faktura
může být jiná, zúčtuje se dohadná položka a dodatečně se
upraví i hodnota skladu.
 
5. Doporučujeme shodnou metodiku v rámci jedné účetní jednotky,
i když lze zvolit jiný způsob účtování a oceňování.
 
6. Zásoby nejsou pořizovány vlastní činností, ale může být
povinnost zvýšit jejich skladovou hodnotu o vnitropodnikové
služby související s přepravou dodávek zboží.
 
7. Tentokrát je k dispozici faktura od dodavatele, ale není možné
ještě přijmout zboží na sklad. Tak jsou účtovány například traťové
dodávky. Nákup a prodej zboží, které není účetní jednotkou
skladováno.
 

Příklad
Společnost Výroba účtuje o zásobách vytvořených vlastní činností:

Text  MD D 
1. Náklady na výrobu 400 000 5xx 3xx 
2. Nedokončená výroba 400 000 121 611 
3.1 Převod nedokončené výroby na výrobky
- snížení
 

300 000
 

611
 

121
 
3.2 Převod na výrobky 300 000 123 613 
4.1 Převod na maloobchodní podnikovou
prodejnu - snížení
 

100 000
 

613
 

123
 
4.2 Převod na maloobchodní podnikovou
prodejnu
 
100 000 132 621 
5. Prodej výrobků vytvořených vlastní činností 90 000 621 132 
6. Úprava zásob v podnikové prodejně 10 000 132 622 

Rada
Také v předchozím příkladu jsou operace, které dále komentujeme:

Operace Poznámka 
1. Průběžně nabíhají v účetnictví náklady na výrobu (viz kalkulace v Zásoby - vytvořené vlastní činností). 
3. Teoreticky lze takové převody účtovat jen v rozvaze (zde například MD 123/D 121). 
4. Převod je účtován podle ČÚS jako aktivace. 
6. Stejným způsobem účtujeme mimo jiné renovace náhradních dílů. 

Způsob B

Skutečně se v průběhu účetního období o zásobách neúčtuje. Připomínáme ale přísné podmínky z Vyhlášky. Tento způsob je povolen pouze v případě, že současně zabezpečíme evidenci zásob takovou, abychom mohli prokázat v průběhu období stav zásob včetně jejich ocenění.

Příklad
Společnost Import si pořizuje zásoby od dodavatelů. Účtuje na konkrétní analytické účty:

Text  MD D 
V průběhu účetního období:    
1. Faktury za nákup zboží 40 000 504 321 
2. Prodeje zboží 50 000 311 604 
Uzávěrkové operace:    
1. Vyskladnění PZ velkoobchodní sklad 500 000 504 132.10 
2. Vyskladnění PZ podniková prodejna 130 000 504 132.20 
3. Naskladnění KZ velkoobchodní sklad 400 000 132.10 504 
4. Naskladnění KZ podniková prodejna 100 000 132.20 504 

Pozor!
V průběhu období je tak možné získat relevantní údaje pouze ze skladové evidence.

Příklad
Společnost Stavba účtuje o výrobě způsobem B, což lze zapsat takto:

Text  MD D 
V průběhu účetního období:    
1. Faktury za nákup materiálu a jiné přímé
náklady
 

40 000
 

5xx
 

3xx
 
2. Prodeje výrobků 50 000 311 601 
Uzávěrkové operace:    
1. Vyskladnění PZ nedokončené výroby 200 000 611 121 
2. Vyskladnění PZ výrobků 230 000 613 123 
3. Naskladnění KZ nedokončené výroby 300 000 121 611 
4. Naskladnění KZ výrobků 120 000 123 613 

Aktivace

Pokud by došlo k aktivaci vnitropodnikových služeb, účtujeme při způsobu B podle ČÚS na vrub příslušných účtů nákladů a ve prospěch účtové skupiny 62.

Evidence

Předchozí uzávěrkové

Nahrávám...
Nahrávám...