dnes je 24.5.2024

Input:

Zavedení eNeschopenek od 1. 1. 2020

13.12.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

1.4.2 Zavedení eNeschopenek od 1. 1. 2020

JUDr. Jan Přib

V nemocenském pojištění dochází od 1. ledna 2020 k zavedení elektronického procesu uznávání dočasné pracovní neschopnosti, a to tzv. elektronické neschopenky (zkráceně eNeschopenky). Tato elektronizace nastává na základě změn, které přinesly zákon č. 259/2017 Sb. a zákon č. 164/2019 Sb., a týká se ošetřujících lékařů, pojištěnců a jejich zaměstnavatelů a orgánů nemocenského pojištění.

Základní změnou je, že rozhodování ošetřujících lékařů o dočasné pracovní neschopnosti bude probíhat jen elektronickou formou. Tato elektronická forma nahradí dosavadní listinné pětidílné tiskopisy vystavované ošetřujícím lékařem. Bude zaveden nový elektronický tiskopis, který bude mít jen tři části. Podmínky pro uznávání dočasné pracovní neschopnosti se od 1. ledna 2020 nemění.

Ošetřující lékař

Nový postup ošetřujících lékařů bude tento:

  • Ošetřující lékař, který rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, elektronicky odešle rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti příslušnému orgánu nemocenského pojištění, a to v den, kdy o dočasné pracovní neschopnosti rozhodl, nebo nejpozději v následující pracovní den (tato lhůta platí i pro zasílání dalších rozhodnutí nebo hlášení či oznámení ve věcech dočasné pracovní neschopnosti).

  • Ošetřující lékař současně vytiskne tzv. průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce a tento průkaz předá pojištěnci; jedná se o jediný listinný dokument v procesu dočasné pracovní neschopnosti. Tento průkaz je dokladem pro pojištěnce o tom, že je dočasně práce neschopen, a tento průkaz slouží dále pro záznamy ošetřujícího lékaře o dalších kontrolách, o dalším trvání dočasné pracovní neschopnosti a jejím ukončení a o režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a jeho změnách. Tento průkaz zůstává pojištěnci a pojištěnec jej nevrací při ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

  • Ošetřující lékař v průběhu dočasné pracovní neschopnosti odesílá elektronicky hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (změna vycházek nebo místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti), hlášení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (nejméně jednou měsíčně; trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen oznámit i tuto skutečnost a zároveň toto trvání dočasné pracovní neschopnosti potvrdit pojištěnci v průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce) a oznámení o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

  • Ošetřující lékař elektronicky odešle příslušnému orgánu nemocenského pojištění rovněž hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Pro případ, kdy z objektivních technických důvodů (například při výpadku elektrické energie, služeb provozovatele komunikační infrastruktury či informačního systému ošetřujícího lékaře nebo orgánu nemocenského pojištění) nebude moci ošetřující lékař plnit své povinnosti v elektronické podobě, je v zákoně o nemocenském pojištění upravena náhradní písemná podoba předepsaných tiskopisů (které budou rovněž třídílné), které bude ošetřující lékař zasílat nebo předávat orgánu nemocenského pojištění s uvedením důvodu tohoto postupu.

Zaměstnanec

Pojištěnec již nebude předávat svému zaměstnavateli žádný doklad (tiskopis) ohledně své dočasné pracovní neschopnosti. Podle nové právní úpravy se za žádost o nemocenské bude považovat rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti vydané ošetřujícím lékařem, které ošetřující lékař elektronicky zasílá orgánu nemocenského pojištění; podpis pojištěnce jako osoby uplatňující nárok na nemocenské se nevyžaduje. Pojištěnec také nebude předkládat svému zaměstnavateli hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (tj. dosavadní III. díl rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) ani potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel

Nově se zavádí elektronická forma komunikace i pro zaměstnavatele, neboť zaměstnavatel bude povinen podklady

Nahrávám...
Nahrávám...