dnes je 18.6.2024

Input:

Změna výkladu při uplatňování DPH u přepravy zboží při vývozu nebo dovozu zboží a u služeb přímo vázaných na vývoz nebo dovoz zboží

10.4.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

2018.8.2
Změna výkladu při uplatňování DPH u přepravy zboží při vývozu nebo dovozu zboží a u služeb přímo vázaných na vývoz nebo dovoz zboží

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 8/2018

Podle § 69 ZDPH, zákona o dani z přidané hodnoty je přeprava zboží při vývozu zboží nebo při dovozu zboží osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně.

Osvobozeny od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně jsou také služby přímo vázané na vývoz zboží nebo dovoz zboží.

Službami přímo vázanými na dovoz nebo vývoz zboží se rozumí služby, bez nichž by nemohl být vývoz nebo dovoz zboží uskutečněn, jako je například nakládka zboží, balení, příprava dopravního prostředku na přepravu zboží, ale také vystavení přepravních dokladů, celních dokladů apod.

Služby přímo vázané na dovoz zboží jsou osvobozeny od daně, je-li hodnota této služby osvobozené od daně zahrnuta do základu daně při dovozu zboží.

Toto osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se však nevztahuje na služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, jako jsou například finanční nebo pojišťovací služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně.

Tato zákonná úprava vychází z čl. 144 a čl. 146 odst. 1 písm. e) Směrnice Rady 2006/112/ES o dani z přidané hodnoty.

Od platnosti zákona o DPH byl výklad takový, že přeprava zboží při dovozu nebo vývozu zboží a služby přímo vázané na vývoz nebo dovoz zboží byly osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně bez ohledu na to, kdo je jejich příjemcem.

Tyto služby byly osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně bez ohledu na to, zda byly poskytnuty přímo osobě, která zboží vyváží nebo dováží, nebo zda byly poskytnuty například spediční firmě, která má s dovozcem nebo vývozcem zboží smlouvu na přepravu tohoto zboží.

Změny od 1. března 2018

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží č.j. 103102/17/7100-20116-050701. Na základě této informace se s účinností od 1. března 2018 tento dosavadní výklad zásadně změnil.

Od 1. března 2018 lze s nárokem na odpočet daně osvobodit pouze služby, které jsou objektivně vyvolány z důvodu uskutečnění dovozu nebo vývozu zboží a přispívají k jejich skutečné realizaci. Pro klasifikaci služby přímo vázané na vývoz zboží nebo na dovoz zboží musí existovat smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a vývozcem, dovozcem nebo příjemcem zboží.

Nově je tak možné osvobodit od daně s nárokem na odpočet daně pouze poskytnutí služby, včetně přepravy zboží, která je přímo vázaná na vývoz zboží a současně existuje smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a vývozcem.

Při dovozu zboží lze osvobodit od daně s nárokem na odpočet daně pouze poskytnutí služby včetně přepravy zboží, která je vázaná na dovoz zboží a současně existuje smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a dovozcem nebo příjemcem.

Pokud je hodnota služby vztahující se k dovozu zboží zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, s výjimkou např. finančních nebo pojišťovacích činností, zůstává osvobození od daně při poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží osvobozeno od daně bez nutnosti přímé vazby mezi poskytovatelem služby a dovozcem nebo příjemcem zboží.

Toto osvobození od daně se uplatní také v případě, kdy je služba poskytnuta subdodavatelsky v předchozím stadiu, za předpokladu, že je hodnota služby od dodavatele zahrnuta do základu daně při dovozu zboží na posledním obchodním stupni.

Nový výklad u služeb vztahujících se k dovozu zboží se tak vztahuje na služby, které se do základu daně při dovozu zboží nezahrnují, např. rozvoz zboží v tuzemsku po jeho proclení.

Změna výkladu byla provedena na základě rozsudku SDEU

Nahrávám...
Nahrávám...