dnes je 17.7.2024

Input:

Zprostředkování zaměstnání

25.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.5 Zprostředkování zaměstnání

Mgr. Petra Boušková

Zprostředkováním zaměstnání se rozumí činnost zaměřená na vyhledávání vhodného zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a také na vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Bezprostřední součástí zprostředkování zaměstnání je také činnost informační a poradenská.

Krajské pobočky Úřadu práce

Na celém území ČR zprostředkovávají zaměstnání krajské pobočky Úřadu práce bezplatně. Krajské pobočky ÚP mohou zprostředkovávat též zaměstnání z území ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.

Agentury práce

V souladu se zákonem o zaměstnanosti mohou zaměstnání zprostředkovávat i právnické nebo fyzické osoby, tzv. agentury práce, pokud mají k takovéto činnosti povolení od generálního ředitelství Úřadu práce ČR.

Agentury práce mohou vyhledávat zaměstnání pro fyzické osoby nebo vyhledávat zaměstnance pro zaměstnavatele včetně poradenské a informační činnosti. Na tomto úseku mohou též spolupracovat s krajskou pobočkou ÚP a to na základě písemně uzavřené dohody s Úřadem práce.

Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání bezplatně nebo za úhradu včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Při zprostředkování zaměstnání za úhradu nesmí být úhrada požadována od fyzické osoby, které je zaměstnávání zprostředkováno.

Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby

  • o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR,

  • o povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR nebo

  • o povolení ke zprostředkování zaměstnání do ciziny,

Povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele se vydává na dobu 3 let a v případě dalšího podání žádosti nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti přechozího povolení vydaného touto formou se vydává povolení na dobu neurčitou jako opakované. Právnická nebo fyzická osoba žádající o tento typ povolení ke zprostředkování zaměstnání je povinna poskytnout kauci ve výši 500 000 Kč.

Povolení ke zprostředkování zaměstnání, kdy agentura práce vyhledává zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází nebo vyhledává zaměstnance pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, jakož i vykonává poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, se vydává na dobu neurčitou.

O podmínkách pro udělení povolení, jeho náležitostech, zániku či odejmutí povolení se více dočtete v Zprostředkování zaměstnání

Nahrávám...
Nahrávám...