dnes je 18.7.2024

Input:

Ztráta svěřených věcí

3.11.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.9.2.3 Ztráta svěřených věcí

doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Písemné potvrzení

Zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou věcí, kterými se rozumí nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné předměty, jež zaměstnavatel svěřil zaměstnanci na písemné potvrzení.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Některé z výše uvedených věcí mohou být s ohledem na jejich cenu svěřeny zaměstnanci pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Týká se předmětů, jejichž cena převyšuje částku 50 000 Kč. Tato dohoda musí být sjednána písemně, přičemž nesplnění písemné formy má vždy za následek neplatnost dohody. Dohoda smí být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec – fyzická osoba dosáhne věku 18 let. Ten může od uzavření dohody odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. V zákoníku práce se pamatuje na to, aby částku ceny předmětů, u nichž se vyžaduje sjednání dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, mohla vláda dodatečně prováděcím právním předpisem zvýšit. Dohoda zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od ní doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od dohody uveden den pozdější.

Vytvoření podmínek k ochraně svěřených věcí

Nahrávám...
Nahrávám...