dnes je 15.4.2024

Input:

065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

12.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují cenné papíry úvěrové povahy, např. dluhopisy (obligace) a směnky, které jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení. Dluhové cenné papíry jsou drženy zpravidla proto, že mají přinést jako výnos pro účetní jednotku – úrok. Nepřeceňují se na reálnou hodnotu, jejich cena se koriguje přímo o úrokový výnos. Dluhovým cenným papírem se pro účely vyhlášky rozumí cenný papír úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem a směnka.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací

§ 4, 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 8, § 48 a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.5. – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ,
BÚ,
P
Pořízení dluhových cenných papírů, tj. cenných papírů úvěrové povahy, které mají stanovenou splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti: 065 064 Ocenění pořizovací cenou, která zahrnuje náklady související s pořízením cenného papíru (např. provize burze, makléři, odměna poradci, cena opce na nákup cenného papíru).
a) kuponové dluhopisy (dluhopis s pevnou úrokovou sazbou) – předpis 065 379,
479
Bez vedlejších nákladů pořízení.
- úhrada 379,
479
211,
221

b) diskontované cenné papíry (úrokový výnos je stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem) – předpis 065 379,
479

- úhrada 379,
479
211,
221

c) směnky – předpis 065 379,
479

- úhrada 221,
211
379,
479

Nahrávám...
Nahrávám...