dnes je 17.7.2024

Input:

11/2018 F.z., Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamovánía rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13sodst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě danía o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

11/2018 F.z., Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamovánía rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13sodst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě danía o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Zpracovatel: Ing. David Hlava
Č. j.: MF-16351/2018/2502-3
tel.: 257 042 612
PID: MFCR8XUTDT

U - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (viz http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-taxinformation/ convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)
D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, pokud umožňuje automatickou výměnu informací (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)
T - dohoda o výměně informací v daňových záležitostech, pokud je k ní uzavřen protokol umožňující automatickou výměnu informací (doposud takový protokol uzavřen nebyl); (viz http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohodtiea)
CRS - společný standard oznamování OECD
MCAA - Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/internationalframework-for-the-crs/) - mezinárodně právním základem výměny informací je Úmluva
F - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act (tzv. FATCA), č. 72/2014 Sb. m. s.
S - směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EU - dohoda o automatické výměně informací o finančních účtech ke zlepšení souladu s daňovými předpisy v mezinárodním měřítku uzavřená Evropskou unií s danou jurisdikcí a zavazující přímo členský stát EU (sjednaná jako pozměňovací protokol k savings dohodám). Nezahrnuje bilaterální savings dohody uzavřené Českou republikou s některými britskými a nizozemskými závislými a přidruženými územími (viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savingsincome/international-developments_en)
ZMSSD - zák. č. 164/2013 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...