dnes je 17.7.2024

Input:

275/2012 Sb., Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění účinném k 2.3.2019

č. 275/2012 Sb., Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění účinném k 2.3.2019
ZÁKON
ze dne 18. července 2012
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 4 odst. 2 písm. b), § 5, § 8 odst. 5 písm. e), § 22 odst. 1,§ 23 odst. 3
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 2 odst. 1, § 6 odst. 1 písm. g), § 6 odst. 1 písm. h), § 11 odst. 1 písm. b) a § 71 odst. 3
222/2016 Sb.
(k 1.1.2022)
ve znění zák. č. 277/2019 Sb.
ruší část desátou - dosud neuvedeno
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 2, § 8, § 14, § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 a § 33; nové přechodné ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 10, § 11, § 12, § 14, § 17, § 18, § 19, § 35, § 60 a § 71; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky (dále jen „volba prezidenta”), podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum.
§ 2
Doba a místo hlasování
(1)  Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu1) (dále jen „volební okrsek”).
(2)  Hlasování při volbě prezidenta mimo území České republiky probíhá ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených podle jiného právního předpisu2) (dále jen „zvláštní volební okrsek”).
(3)  Volba prezidenta se na území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. V první den volby prezidenta začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den volby prezidenta začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
(4)  Volba prezidenta se mimo území České republiky koná ve dvou dnech, kterými jsou
a)  čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě podle odstavce 2, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
b)  pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě podle odstavce 2, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
c)  pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech podle odstavce 2.
(5)  Dnem volby prezidenta se podle tohoto zákona rozumí první den volby prezidenta na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.
§ 3
Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod
(1)  Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Za den vyhlášení volby prezidenta se považuje den rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta vyhlášeno.
(2)  Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební obvod.
§ 4
Právo volit
(1)  Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan”), který alespoň druhý den volby
Nahrávám...
Nahrávám...