dnes je 24.5.2024

Input:

474 - Dluhy z pachtu

3.2.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

474 – Dluhy z pachtu

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu zachycuje nájemce dluhy z pachtu obchodního závodu nebo jeho části podle § 2349 a násl. NOZ a v souladu s ČÚS 011. Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a dluhy, které náleží k obchodnímu závodu a které podle ustanovení ZOK přecházejí z propachtovatele na pachtýře.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti

§ 25–27 ZoÚ, § 17, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, část 4. ČÚS 011, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.3. – Jiné závazky, C.II.8.7. – Jiné závazky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Účtování u pachtýře (účtování u propachtovatele je na účtu 374): § 2332 až 2344, § 2349 až 2357 NOZ
Podle § 21c odst. 3 ZDP je příslušná úprava ZDP platná pro nájem platná i pro pacht (mají shodný režim).
1. VZ Zařazení propachtovaných předmětů obchodního závodu jako celku v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě 01x,
02x,
03x
07x,
08x,
474
Pokud je ve smlouvě o  pachtu obchodního závodu dohodnuto, že propachtovaný dlouhodobý majetek bude odpisovat pachtýř, majetek přenechaný k užívání propachtovatel převede z 01x, 02x, 03x a 07x, 08x a pachtýř majetek zařadí na příslušné účty třídy 0 a 474 v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě – ČÚS 011.
2. VZ Přechod vlastnictví k zásobám 1xx 325 Přechod vlastnictví k zásobám je formou prodeje – ČÚS 011.
Nahrávám...
Nahrávám...