dnes je 19.5.2024

Input:

481/2006 Sb., Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

č. 481/2006 Sb., Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
VYHLÁŠKA
ze dne 26. října 2006
o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 199 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:
§ 1
Průkaz zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce obsahuje:
a)  označení „Průkaz zaměstnance pověřeného kontrolou”,
b)  název orgánu nemocenského pojištění, který průkaz vydal,
c)  velký státní znak,
d)  fotografii zaměstnance odpovídající
Nahrávám...
Nahrávám...