dnes je 15.4.2024

Input:

559 - Tvorba a zúčtování účetních opravných položek

5.3.2018, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

559 – Tvorba a zúčtování účetních opravných položek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba, zúčtování i rozpuštění opravných položek účtovaných na účtu 559 neovlivňuje základ daně z příjmů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 6 až § 12, § 24a, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, části 3.1. a 3.7. ČÚS 019

NÚR

Výkaz zisku a ztráty: E.1.2. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné, E.2. – Úpravy hodnot zásob, E.3. – Úpravy hodnot pohledávek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Tvorba (zvýšení) opravné položky u stálých aktiv:

§ 25 odst. 1 písm. v) ZDP
a) k dlouhodobému nehmotnému majetku 559 AÚ 091
b) k dlouhodobému hmotnému majetku 559 AÚ 092
c) k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku 559 AÚ 093
d) k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku 559 AÚ 094
e) k poskytnutým zálohám (závdavkům) 559 AÚ 095
f) k dlouhodobému finančnímu majetku 579 AÚ 096
2. VZ Tvorba (zvýšení) opravné položky u oběžných aktiv:

§ 25 odst. 1 písm. v) ZDP
a) k materiálu 559 AÚ 191
b) k nedokončené výrobě 559 AÚ 192
c) k polotovarům vlastní výroby 559 AÚ 193
d) k výrobkům 559 AÚ 194
e) ke zvířatům 559 AÚ 195
f) ke zboží 559 AÚ 196
g) ke krátkodobému finančnímu majetku 579 AÚ 291
3. VZ Zúčtování (snížení, rozpuštění) opravné položky u stálých aktiv:

§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 3)
a) k dlouhodobému nehmotnému majetku 091 559 AÚ
Nahrávám...
Nahrávám...