dnes je 15.4.2024

Input:

568 - Ostatní finanční náklady

9.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

568 – Ostatní finanční náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují náklady z peněžního styku, zejména poplatky související s vedením účtů zejména u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 34 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 016, části 3.1. a 3.8. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: K. – Ostatní finanční náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. BÚ,
VZ
Předpis závazku a úhrada:


a) poplatky související s vedením účtů zejména u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev 568 221
b) pojistného 568 325,
379
Metodicky správnější je účtovat pojištění majetku jako provozní náklad na účet 548.
c)nákladů spojených se získáním bankovních záruk 568 325
Nahrávám...
Nahrávám...