dnes je 29.5.2024

Input:

584 - Změna stavu zvířat

4.3.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

584 – Změna stavu zvířat

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob mladých a ostatních zvířat, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zvířat ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Patří sem zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako materiál (pokusná zvířata), zboží nebo jako dospělá zvířata a jejich skupiny ve třídě 0.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Účtování zásob mladých a ostatních zvířat průběžným způsobem A

ČÚS 015
1. S,
PF,
VZ,
P
Účtování nákladů na chov v průběhu roku 5xx různé účty
2. S Zaúčtování přírůstků mladých a ostatních zvířat v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech 124 584 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ
3. S Úbytek mladých a ostatních zvířat při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 584 124 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
4. P,
VF
Tržba z prodeje mladých a ostatních zvířat:


a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. S Ztráty v rámci norem přirozených úbytků mladých a ostatních zvířat 584 124 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 007
Nahrávám...
Nahrávám...