dnes je 17.6.2024

Input:

587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

17.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se na straně Dal zachycuje aktivace dlouhodobého nehmotného majetku se souvztažným zápisem MD na účet 041.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý nehmotný majetek

§ 25–27 ZoÚ, § 6, § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: C. – Aktivace (-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
VZ,
P,
S
Účtování náběhu nákladů na výrobu dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu roku 5xx různé účty
Nahrávám...
Nahrávám...