dnes je 24.5.2024

Input:

591 - Daň z příjmů - splatná

3.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

591 – Daň z příjmů – splatná

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Výše splatné daně při uzávěrce účetního období se zachycuje na vrub tohoto účtu se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341 – Daň z příjmů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 18–19 ZoÚ, §  59 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, části 3.1. a 3.11. ČÚS 019

NÚR

Výkaz zisku a ztráty: L.1. – Daň z příjmů splatná

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Nahrávám...
Nahrávám...