dnes je 27.5.2024

Input:

Agenturní zaměstnávání

21.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:27:46

Základním cílem semináře je získání orientace v pravidlech agenturního zaměstnávání. Pozornost bude v prvé řadě zaměřena na obsah a správné nastavení dokumentů, které jsou v souvislosti s agenturním zaměstnáváním uzavírány. Dále bude z pohledu zaměstnavatele, pro kterého agenturní zaměstnanci pracují (tzv. uživatel) prezentováno, jaká má práva a povinnosti vůči agentuře i agenturním zaměstnancům. Seminář dále poskytne odpovědi na otázky týkající se práv agenturních zaměstnanců v kontextu specifické úpravy rovného zacházení.

Kapitoly videa

Obsah semináře:

  • Základní body a pojmy úpravy agenturního zaměstnávání (agentura a uživatel, agenturní zaměstnanec a kmenový zaměstnanec)
  • Dokumenty související s agenturním zaměstnáváním a jejich obsah
  • Dohoda o dočasném přidělení, písemný pokyn
  • Možnosti řízení a organizace práce agenturních zaměstnanců
  • Rovné zacházení s agenturními zaměstnanci
  • Srovnatelné podmínky vůči kmenovému zaměstnanci
  • Mzdové a pracovní podmínky, stravování, benefity a další plnění

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Nahrávám...
Nahrávám...