dnes je 29.5.2024

Input:

DPH ve stavebnictví

29.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:59:44

Podrobněji rozebereme uplatňování daně z přidané hodnoty u nemovitostí a ve stavebnictví.

Kapitoly videa

Výběr z obsahu:

 • Předmět daně
 • Obrat, zahrnutí nájmu do obratu
 • Osoby povinné k dani
 • Identifikované osoby
 • Místo plnění při dodání nemovité věci
 • Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci
 • Nařízení Rady 282/2011 – čl. 31a
 • Uskutečnění zdanitelného plnění – dodání nemovitosti, energií, poskytnutí služby související s nájmem
 • Základ daně, zahrnutí konstrukcí a materiálu při poskytnutí stavebních prací, přefakturace energií
 • Sazba daně u oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení
 • Vymezení staveb pro sociální bydlení
 • Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení
 • Dodání nemovité věci, stavební pozemek, osvobození od daně
 • Nájem nemovité věci, úprava od 1. 1. 2021
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně v režimu přenesení daňové povinnosti
 • Úprava odpočtu daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací

Lektor

Ing. Zdeněk Kuneš

zkušený lektor, specializuje se na daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost... 

Nahrávám...
Nahrávám...