dnes je 26.5.2024

Input:

Odvolání z funkce a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:55

Vysvětlení zvláštnosti právního postavení vedoucích zaměstnanců, včetně upozornění na zvláštní povinnosti a zvýšenou odpovědnost. Důraz bude položen také na důsledky jednání vedoucího zaměstnance pro zaměstnavatele. Seminář bude zaměřen také na seznámení s pravidly odvolání vedoucího zaměstnance a vzdání se pracovního místa. V důsledku rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu došlo k rozšíření vedoucích míst, u nichž připadá možnost odvolání a vzdání se pracovního místa. Seminář nabídne návod, jak těchto možností využít, a upozorní také na důsledky odvolání a další právní kroky zaměstnavatele, které po odvolání nebo vzdání se vedoucího místa mají následovat.

Kapitoly videa

Obsah semináře:

  • Kdo je a kdo není vedoucím zaměstnancem
  • Zvláštní práva a povinnosti vedoucího zaměstnance
  • Odpovědnost a důsledky jednání vedoucího zaměstnance pro zaměstnavatele
  • Kdy může zaměstnavatel odvolat vedoucího zaměstnance, možnost smluvního založení odvolatelnosti zaměstnance
  • Možnosti odchýlení se od výčtu odvolatelných zaměstnanců obsažených v zákoníku práce vzhledem k aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
  • Povinnost nabídnout odvolanému zaměstnanci jiné vhodné pracovní místo, možnost rozvázat pracovní poměr

 

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

Nahrávám...
Nahrávám...