dnes je 17.6.2024

Input:

Příspěvky na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění

20.1.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

7.7.2 Příspěvky na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění

JUDr. Jan Přib

Výše a splátka příspěvku účastníka

Účastník doplňkového penzijního spoření a účastník penzijního připojištění je povinen platit na své spoření nebo připojištění penzijní společnosti příspěvky. Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc a platí se do konce tohoto měsíce nebo na delší období dopředu (v tomto případě musí být příspěvek účastníka zaplacen do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období). Výše příspěvku účastníka nesmí být nižší než 100 Kč, výše maximálního příspěvku není zákonem omezena. Účastník má právo změnit výši svého příspěvku; změna není možná zpětně.

Zákon nepřipouští platit příspěvky současně u více penzijních společností, neboť každý účastník má nárok jen na jeden státní příspěvek.

Státní příspěvky

Stát (Ministerstvo financí) poskytuje ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků státní příspěvky (tyto státní příspěvky jsou stejné v doplňkovém penzijním spoření i v penzijním připojištění). Penzijní společnost je povinna evidovat státní příspěvky poskytnuté ve prospěch jednotlivých účastníků. Výše státních příspěvků je odstupňována podle výše příspěvku účastníka, přitom se zohledňuje příspěvek účastníka od 300 Kč do částky 1 000 Kč za kalendářní měsíc. Je-li měsíční příspěvek účastníka 300 Kč až 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč; na měsíční příspěvek účastníka ve výši 1 000 Kč a více se poskytuje státní příspěvek ve výši 230 Kč. Státní příspěvek náleží jen tehdy, byl-li příspěvek účastníka zaplacen za kalendářní měsíc včas, tj. do konce kalendářního měsíce musí být připsán na účet penzijní společnosti u její banky. V případě opožděného placení nebo přerušení placení příspěvků státní příspěvek nenáleží.

Nárok na státní příspěvek však má jen ten účastník doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění, který má trvalý pobyt na území České republiky nebo bydliště na území členského státu a je účasten důchodového pojištění podle tuzemských právních předpisů nebo poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění anebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Příspěvek od zaměstnavatele

V případě, že zaměstnavatel platí za zaměstnance příspěvek nebo jeho část, neposkytuje se státní příspěvek na tu částku, kterou platí zaměstnavatel. Pro nárok na státní příspěvek se od příspěvku účastníků odečítá částka placená zaměstnavatelem. Pokud by zaměstnavatel platil celý příspěvek za zaměstnance, státní příspěvek nenáleží.

Zaměstnavatel může své závazky týkající se doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění zakotvit též v kolektivní smlouvě a nároky zaměstnanců v penzijním připojištění vůči zaměstnavateli se pak odvíjejí od kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel může tyto závazky upravit též ve svém vnitřním předpise.

Při stanovení pravidel pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní

Nahrávám...
Nahrávám...