dnes je 14.4.2021

Input:

Řešení otázek a procvičení z 2. lekce

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

203
Řešení otázek a procvičení z 2. lekce

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Úkolem z 2. lekce bylo vybrat u každé z následujících otázek jedinou nebo více správných možností a volbu zdůvodnit.

1. Bezúplatné nabytí preferenčních limitů prvním držitelem nebo provozovatelem:

  1. jsou dlouhodobým nehmotným majetkem odpisovaným,
  2. lze odpisovat podle výkonu nebo času,
  3. se odpisují v případě, že je lze odpisovat podle výkonu nebo času.

Správná odpověď c) plyne z ustanovení § 56 odst. 3 PVZÚ. Připomeňme si ještě, že odpisem první držitel stejně nic „nezíská”, neboť mimo zápisu např. MD 551 / D 019 je povinen zároveň ve stejné výši proúčtovat např. MD 347 / D 648.

2. Společnost s ručením omezeným nakoupí podnik za 2.000.000 Kč, jehož ocenění znalcem hovoří o celkové hodnotě 1.800.000 Kč. V tomto ocenění znalcem společnost zahrne podnik do svého účetnictví. Společnost bude účtovat o:

  1. oceňovacím rozdílu k nabytému majetku,
  2. goodwillu,
  3. badwillu.

Správná odpověď je b), neboť rozdíl pořizovací ceny a ocenění znalcem je kladný. Společnost bude účetně zahrnovat tento kladný goodwill do nákladů po dobu maximální 60 měsíců [§ 6 odst. 3 písm. c) PVZÚ], daňově jí bude vznikat náklad rovnoměrně po dobu 180 měsíců (§ 23 odst. 15 ZDP).

3. Rozhodněte, ve kterých případech postupovala účetní jednotka při

Nahrávám...
Nahrávám...