dnes je 23.4.2024

Input:

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:20

Obsahem videosemináře je komplexní rozbor problematiky stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy včetně zdůraznění změn daných červencovou novelou zákona o daních z příjmů.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

komplexní rozbor problematiky stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy včetně zdůraznění změn daných červencovou novelou zákona o daních z příjmů.

Obsahon-line semináře

  • postup při stanovení vstupní ceny majetku a jeho technického zhodnocení pro daňové odpisování (se zdůrazněním změn na základě zákona č. 170/2017 Sb.),
  • účetní zásady (pořizovací cena, náklady vlastní činnosti, reprodukční pořizovací cena),
  • modifikovaná daňová pravidla podle § 29 zákona o daních z příjmů,
  • rozbor speciálních případů (princip vyvolané investice a další),
  • co je a není součástí vstupní ceny,
  • příklady,
  • související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22).

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.

Nahrávám...
Nahrávám...