dnes je 1.3.2024

Input:

Zásoby - metoda FIFO

4.9.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Zásoby - metoda FIFO

Ing. Aleš Pekárek

Navazujeme na obecný text Zásoby - oceňování, ve kterém rozebíráme obě možnosti evidence ocenění zásob:

  • metoda FIFO - viz níže,

  • vážený průměr popsaný samostatně v Zásoby - metoda průměrných cen.

Metodika

Při použití způsobu FIFO se neprovádějí výpočty při ocenění zásob, je však nutné přesně evidovat pořadí, ve kterém dochází k přírůstkům zásob. V teorii datových struktur se pro obdobný systém používá termínu "fronta“, který dobře ilustruje stav cen na skladě. Cena nově pořízených zásob se zařazuje na konec fronty a pro úbytek zásob je použita cena, která je "na řadě“, tj. na začátku fronty.

Na skladové kartě eviduje společnost PRINTCOMP inkoustové náplně do tiskárny. Na sklad byly přijaty dvě dodávky nových náplní v počtu 1 000 ks a 500 ks a následně bylo prodáno 500 ks. Ocenění zásob ve skladové evidenci:

Text MJ Kč/MJ
P 1. Přírůstek zásob 1 000 1 200 000 1 200
P 2. Přírůstek zásob 500 660 000 1 320
S.1 Stav skladu 1 000 1 200 000 1 200
S.2 Stav skladu 500 660 000 1 320
V 1. Úbytek zásob –500 –600 000 1 200
S.1 Stav skladu 500 600 000 1 200
S.2 Stav skladu 500 660 000 1 320
CELKEM 1 000 1 260 000 nemá smysl

V příkladech jsou použity zkratky P pro skladový příjem, V pro skladový výdej a S pro zápis stavu na skladové kartě. V případě, že stav tvoří několik položek lišících se cenou, je použito číselné rozlišení jednotlivých zápisů (např. S.1, S.2).

Změna pořadí

Na rozdíl od evidence v průměrných cenách neovlivňuje metoda FIFO pořadí, ve kterém jsou evidovány příjmy ve vztahu k výdejům, cenu zásob, ani výši nákladů na prodané nebo spotřebované zásoby.

Mají-li však účetní jednotky u jednoho druhu zboží několik příjmů za různé ceny v jednom dni, může dojít k různému ocenění v závislosti na pořadí, ve kterém jsou zaneseny do evidence.

Obdobně jako u evidence v průměrných cenách by při nejasných pravidlech pro stanovení pořadí evidence příjmů mohlo být zpochybněno dodržování § 8 ZoÚč, který stanoví, že účetní jednotky nesmějí měnit v průběhu účetního období způsoby oceňování.

Předpokládejme, že v předchozím příkladu byly příjmy zaevidovány v opačném pořadí:

Text MJ Kč/MJ
P 1. Přírůstek zásob 500 660 000 1 320
P 2. Přírůstek zásob 1 000 1 200 000 1 200
S.1 Stav skladu 500 660 000 1 320
S.2 Stav skladu 1 000 1 200 000 1 200
V 1. Úbytek zásob –500 –660 000 1 320
S.1 Stav skladu 0 0 1 320
S.2 Stav skladu 1 000 1 200 000 1 200
CELKEM 1 000 1 200 000 nemá smysl

Proti předchozímu příkladu jsou náklady o 60 000 Kč vyšší a o tuto částku se zároveň snížila celková cena zásob.

Různé ceny

Při způsobu FIFO se může stát, že v rámci jednoho výdeje jsou použity různé ceny vyskladněných zásob, a to přesto, že lze plně identifikovat vyskladněné zásoby se zásobami nakoupenými.

Velkoobchodní firma s ovocem nakoupila několik dodávek jablek, přičemž poslední z nich okamžitě prodala svému odběrateli:

Text MJ Kč/MJ
P 1. Přírůstek zásob 1 000 11 000 11,00
P 2. Přírůstek zásob 500 5 750 11,50
P 3. Přírůstek zásob 3 000 32 700 10,90
V 1.1 Úbytek zásob –1 000 –11 000 11,00
V 1.2 Úbytek zásob –500 –5 750 11,50
V 1.3 Úbytek zásob –1 500 –16 350 10,90
V 1 Celkem prodej –3 000 –33 100 nemá smysl
S.2 Stav skladu 1 500 16 350 10,90
Nahrávám...
Nahrávám...