dnes je 24.5.2024

Input:

Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku 2019

14.5.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.6.2 Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti v průběhu roku 2019

Jaroslava Pfeilerová

Od 1. 4. 2019 – nové ustanovení § 38da ZDP

Daňový subjekt je povinen oznámit příjmy vyplácené daňovému nerezidentovi, které podléhají srážkové dani (tiskopis MFin 5478-14). Doposud byla tato povinnost upravena v ust. § 38d odst. 3 ZDP. Nově je tato úprava přesunuta do nového ustanovení § 38da ZDP a současně je rozšířena na příjmy osvobozené od daně z příjmů nebo na základě příslušného ujednání ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Výjimku tvoří osvobozené příjmy vyplacené nerezidentovi, které za kalendářní měsíc ve svém úhrnu nepřesáhnou 100 000 Kč. Nesplnění této povinnosti bude posouzeno jako nesplnění povinností nepeněžité povahy, za kterou bude uložena pokuta (v souladu s us. § 247 DŘ až do výše 500 tis. Kč). Povinnost oznámit příjmy nerezidenta se nevztahuje na příjmy vymezené v ust. § 6 odst. 4 ZDP. Povinnost hlásit osvobozené příjmy nerezidentů byla zavedena za účelem poskytnutí informací správci daně za účelem mezinárodní výměny informací v daňových záležitostech a také z důvodu mapování zisků plynoucích mimo ČR. Všechny tyto úkony jsou činěny za účelem účinnějšího boje proti daňovým únikům. V zájmu daňové správy je zmapování zejména osvobozených dividendových příjmů, licenčních poplatků a úrokových příjmů. Nová oznamovací povinnost se však může dotknout i plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé

Nahrávám...
Nahrávám...