dnes je 18.6.2024

Input:

Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018

27.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2017.12.4
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna 2018

Ing. Antonín Daněk

VYŠLO V ČÍSLE 12/2017

V uplynulém období byl v podstatě pravidelně zvyšován vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Toto opatření nepochybně přispělo k finanční stabilizaci systému, neboť přijetím zákona č. 362/2009 Sb. došlo na dlouhou dobu ke zmrazení výše platby za "státní pojištěnce" na 723 Kč za osobu a kalendářní měsíc tím, že byl vyměřovací základ stanoven na 5 355 Kč. Výpadek příjmů, které předtím zajišťovala valorizace platby za státní pojištěnce, činil jen za roky 2011 až 2013 cca 19 miliard Kč a byl částečně nahrazen opatřeními v rámci systému.

Nárokování plateb je řešeno tím způsobem, že zdravotní pojišťovny každý měsíc sdělují počet pojištěnců evidovaných ve "státní kategorii", a za každého takového pojištěnce pak obdrží od státu příslušnou platbu.

Další zvýšení měsíční platby pojistného

Nařízením vlády č. 140/2017 Sb. ze dne 10. 4. 2017 se od 1. ledna 2018 zvyšuje vyměřovací základ u osob, za které platí pojistné stát, na částku 7 177 Kč. To znamená, že za každého tzv. "státního pojištěnce" obdrží příslušné zdravotní pojišťovny od 1. ledna 2018 měsíčně 969 Kč, což je o 49 Kč více než v roce 2017. Tento postup je legislativně v souladu s ustanovením § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy částku vyměřovacího základu může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího, přičemž se přihlíží k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.

Za koho platí pojistné stát?

I když se to nezdá, osoby, za které platí pojistné stát, představují více než polovinu populace, proto má každé zvýšení částky vyměřovacího základu přímý dopad na výdajovou stránku státního rozpočtu. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce rodičovského příspěvku, uchazeče o zaměstnání a

Nahrávám...
Nahrávám...