ROZCESTNÍK

 

Komplikované mzdové výpočty bez chyb a omylů 2018
Lekce 1
  Průměrný a pravděpodobný výdělek
  Test znalostí k 1. lekci
  Řešení testu znalostí z 1. lekce
 
Lekce 2
  Dovolená
  Test znalostí ke 2. lekci
  Řešení testu znalostí z 2. lekce
 
Lekce 3
  Příplatky, odměňování práce přesčas a práce ve svátek, pracovní pohotovost
  Test znalostí ke 3. lekci
  Řešení testu znalostí z 3. lekce
  Bonus
 
Lekce 4
  Cestovní náhrady
  Test znalostí ke 4. lekci
  Řešení testu znalostí ze 4. lekce
  Bonus
 
Lekce 5
  Náhrada mzdy, platu, odměny
  Test znalostí k 5. lekci
  Řešení testu znalostí z 5. lekce
  Bonus
 
Lekce 6
  Srážky ze mzdy
  Test znalostí k 6. lekci
  Řešení testu znalostí z 6. lekce
  Bonus
 
Lekce 7
  Pojistné na zdravotní pojištění
  Test znalostí k 7. lekci
  Řešení testu znalostí ze 7. lekce
  Bonus
 
Lekce 8
  Pojistné na sociální zabezpečení, důchodové pojištění
  Test znalostí k 8. lekci
  Řešení testu znalostí z 8. lekce
  Bonus
 
Lekce 9
  Nemocenské pojištění
  Test znalostí k 9. lekci
  Řešení testu znalostí z 9. lekce
  Bonus
 
Lekce 10
  Daň z příjmů ze závislé činnosti
  Test znalostí k 10. lekci
  Řešení testu znalostí z 10. lekce
  Bonus
 
Lekce 11
  Nezdanitelné částky v příkladech
  Test znalostí k 11. lekci
  Řešení testu znalostí z 11. lekce
 
Lekce 12
  Specifické kategorie zaměstnanců
  Test znalostí ke 12. lekci
  Řešení testu znalostí z 12. lekce
 
Lekce 13
  Zaměstnávání žen, mzdový list, případové studie
  Test znalostí ke 13. lekci
  Řešení testu znalostí ze 13. lekce
  Bonus
 
Vyzkoušejte test!

Zkuste si vyplnit volně přístupný ukázkový test
Účetní uzávěrka a závěrka – test 2016.

Obsahuje 12 otázek, výběr a) - c), časový limit 12 minut, možnost opakovat a vylepšit si skóre.