dnes je 18.7.2024

Input:

3/2016 F.z., Pokyn GFŘ-D-24: kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

3/2016 F.z., Pokyn GFŘ-D-24: kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
Pokyn č. GFŘ-D-24
kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy
 
Č.j.: 156035/15/7100-40123-050030

Generální finanční ředitelství v souladu s § 72 odst. 3 a 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád”) a dalšími právními předpisy, které stanoví, že správce daně zveřejní formát a strukturu datové zprávy, tímto pokynem zveřejňuje formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím se činí podání vůči orgánům Finanční správy ČR jako správcům daně.
Podání specifikovaná v § 72 odst. 1 daňového řádu, tj. přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů (včetně žádosti o zrušení registrace), řádné daňové tvrzení, dodatečné daňové tvrzení a další podání, u nichž právní předpis stanoví povinnost datovou zprávu učinit ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, pokud jsou vůči orgánům Finanční správy ČR činěna datovou
Nahrávám...
Nahrávám...