dnes je 18.7.2024

Input:

382 - Komplexní náklady příštích období

4.2.2019, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

382 – Komplexní náklady příštích období

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období, kterými jsou náklady příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, například náklady na přípravu a záběh výroby a náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení (na skladování); zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na příslušný účet účtové skupiny 38x, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, respektive platných předpisů.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 13 vyhlášky č. 500/2002 Sb., část 3.11.2. ČÚS 017, 019

JUD

Rozvaha: Aktiva: D.2. Komplexní náklady příštích období nebo C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Nahrávám...
Nahrávám...